• Tegnap kereszteltük templomunkban családi istentisztelet keretében: Berki Panna Zsófiát és Berki Kamilla Virágot, Berki Zsolt és Séra Andrea Katalin gyermekeit Jármiból. Keresztszüleik: Gáncsos Zsolt, Simon Melinda és Simon Jolán. Isten áldja meg a kedves gyermekek és szeretteik életét!
 • Mivel a Kálvin János Református Általános Iskola bővítési és felújítási munkálatai befejeződtek és az intézmény használatbavételi engedélye jogerőre emelkedett, hétfőn 17.00 órától sajtónyilvános rendezvényre kerül sor az iskola 2. emeleti dísztermében, amelyre szeretettel várjuk a presbitérium tagjait és az intézmény dolgozóit.
 • Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmahétfőn 18.00 órakor lesz a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17.00 órakor tartjuk a bibliaórát.
 • Szerdán 00-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Szerdán 13.00 órától lesz az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak augusztus havi, keresztyén életgyakorlatot segítő szakmai értekezlete.
 • Pénteken 14.00 órától az iskolafenntartói igazgatótanács ülésezik a gyülekezeti teremben.
 • Szintén pénteken 17.00 órától presbiteri gyűlést tartunk, melyről a presbitérium tagjait külön meghívóval is értesítjük a hét folyamán.
 • A református köznevelési intézmények Kárpát-medencei közös tanévnyitójára kerül sor szombaton 11.00 órától a nyírbátori református templomban, amelyen gyülekezetünk és iskolánk is képviselteti magát.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, vasárnap 10.00 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. A munkálatok szeptember hónapban elkezdődnek. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kijáratoknál található célperselyekbe lehet elhelyezni.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére. Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat.
 • Egyházmegyei Pihenőhét lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában szeptember 28. és október között. A részvételi díj személyenként 22.000.- Ft. Jelentkezni munkaidőben a Lelkészi Hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Halász Ferencet 46 évesen a Zöldfa útról. Az elhunytban gyülekezetünk évek óta hűséges harangozója és takarítója, Halászné Nisztor Anna Mária a férjét gyászolja.
 • Kovács Ferencet 83 évesen a Széchenyi utcából.

Elhunyt:

 • Nagy Dénesné Szklenár Erzsébet, nyugalmazott nyírcsaholyi, szamoskéri majd őri pedagógus 79 évesen a Kodály Zoltán utcából. Temetése hétfőn 12 órakor lesz.
 • Erdős Jenő, nyugalmazott kántor-tanító, pedagógus, igazgató, kórusalapító és karnagy, városunk köztiszteletben álló díszpolgára életének 100. évében. Temetéséről a jövő héten történik intézkedés. Halálát hírül adva és emlékére szól a harang ma délelőtt az istentisztelet után.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

István király és a magyar államalapítás emlékére, valamint az új kenyérért történő hálaadás jegyében az Úr szent asztalát megterítettük. A mi Urunkkal, a Jézus Krisztussal való közösségre, szent vendégségre hívjuk a jelenlévőket.

Az úrvacsoravétel közben fokozottan figyeljünk egymásra és az egészségügyi szabályok betartására.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!