• Tegnap 11.00 órától volt a református köznevelési intézmények Kárpát-medencei közös tanévnyitója a nyírbátori református templomban, amelyen gyülekezetünk és iskolánk is képviseltette magát.
 • A mai istentiszteleten kereszteltük: – Kovács Marcellt, Kovács György és Cseppentő Judit gyermekét a Kossuth utcából. Keresztszülei: Sólyom Norbert és Kozma Inga, – Vancza Noémit, Vancza Gábor és dr. Kötél Andrea gyermekét a Szalkai László útról. Keresztszülei: Papp Dániel és Kötél Zita, – Gaál Marcellt, Gaál György és Viszlay Réka gyermekét a Bajcsy útról. Keresztszülei: Mezei László, Gaál Zita és Viszlay Petra. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjainak és kedves szeretteiknek az életét!
 • Holnap, hétfőn iskolánk tantestülete egész napos munkatársi közösség-építő rendezvényt tart tagintézményének pedagógusaival együtt a géberjéni tagiskolában.
 • Kedden 17.00 órakor tartjuk a bibliaórát.
 • Szerdán 10.00-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Mivel a Kálvin János Református Általános Iskola bővítési és felújítási munkálatai sikeresen befejeződtek, pénteken 11.00 órától sajtónyilvános projektátadó, zárórendezvényre kerül sor az iskola belső udvarán, amelyre szeretettel várjuk gyülekezetünk tagjait. Vendégeink lesznek: Dr. Nemcsok Dénes helyettes államtitkár, Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Dr. Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka, Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese, dr. Hanusi Péter polgármester és Fülöp István járási hivatalvezető.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, vasárnap 10.00 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. A munkálatok szeptember hónapban elkezdődnek. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kijáratoknál található célperselyekbe lehet elhelyezni.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Nagy Dénesné Szklenár Erzsébet, nyugalmazott nyírcsaholyi, szamoskéri majd őri pedagógust 79 évesen a Kodály Zoltán utcából.

Elhunyt:

 • Erdős Jenő, nyugalmazott kántor-tanító, pedagógus, igazgató, kórusalapító és karnagy, városunk köztiszteletben álló díszpolgára, életének 100. évében. Búcsúztatása holnap (hétfőn) 13 órakor lesz.

Emlékharang fog szólni:

 • szeptember 2-án, szerdán 11 órakor, néhai Harsányi Béláné Virág Julianna halálának 50. évfordulóján. Szeretettel emlékeznek rá gyermekei, unokái és dédunokái, akik emlékét a szívükben örökre megőrzik.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

 • Kedd reggel városunk minden oktatási intézményében elkezdődik az új tanév. Hálát adunk Istennek, hogy a tanítás a hagyományos módon kezdődhet el. Fokozott elővigyázatosságra hívjuk fel a családok figyelmét! Pedagógusok, hitoktatók, gyermekek és szülők életére Isten áldását, az intézményekben folyó munkára az Úr oltalmazó szeretetét kérjük!
 • Gyülekezetünk a Magyar Református Szeretetszolgálattól egy faházat kapott ajándékba, amelyet iskolánk karbantartói gondosan megépítettek a parókia kerti tavának partján. Az építmény baba-játszóházként működik az Életadó Kör és a gyülekezet gyermekei számára. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az építésben, festésben, anyag és munkafelajánlásban részt vettek.
 • Mivel a koronavírus második hulláma a napi megbetegedések számának ugrásszerű emelkedését mutatja, ezért istentiszteleteinken mától kezdve a védőmaszk viselése és a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő használata ismét kötelező. Figyeljünk a másfél méteres távolság betartására is. Közvetlenül egymás mellett csak az egy háztartásban élők üljenek. Kerüljük a testi érintkezéssel járó üdvözlést.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!