• A mai istentiszteleten kereszteltük: – Zun Lénát, Zun Márk és Dankó Judit gyermekét a Váci Mihály utcából. Keresztszülei: Varga Krisztián, Juhász Elvira, Mester Róbert és Dankó Csilla. – Papp Emili Zselykét, Papp István Zsolt és Győrfi Boglárka gyermekét az Alkotmány útról. Keresztszülei: Tordai Gyula és Kovács Erika. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjainak és kedves szeretteiknek az életét!
  • Hétfőn 17.00 órakor nőszövetségi gyűlést tartunk, amelyen nőtestvéreink az utóbbi időben összegyűlt, gyülekezeti tagjainktól érkezett ruhaadományokat válogatják szét és készítik elő a területünkön élő rászorulókhoz való eljuttatásra.
  • Kedden 17.00 órakor tartjuk a bibliaórát.
  • Szerdán 10.00 órától Életadó körünk várja a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobába.
  • Szeptember 18-án, pénteken lesz a konfirmációi beiratkozás gyülekezetünkben. Délután fél 3-ra a Kossuth téri református templomba várjuk szeretettel a nyolcadikos fiúkat és lányokat, lehetőleg az egyik szülővel együtt. Az arcmaszk viselése, a templomi kézfertőtlenítő használata és a másfél méteres védőtávolság betartása mindenki számára kötelező.
  • Gyermek-istentiszteleti alkalmaink és gyermekmegőrző foglalkozásaink a vírusjárvány miatt a mai naptól szünetelnek. A szüleikkel érkező gyermekeket szívesen látjuk a felnőtt-istentiszteleten.
  • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. A munkálatok ebben a hónapban elkezdődnek. Erre a célra adakozni munkanapokon 8-16 óráig a gazdasági hivatalban lehet, illetve adományainkat elhelyezhetjük a kijáratoknál található célperselyekbe is.
  • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
  • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések és a gyülekezeti eseményekről szóló híradások a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

  • Korsós Imrét 84 évesen a Kodály Zoltán utcából.
  • Győrfi Sándorné Koncz Margitot 84 évesen a Szokolay útról.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Mivel a koronavírus második hulláma a napi megbetegedések számának ugrásszerű emelkedését mutatja, ezért istentiszteleteinken kötelező a védőmaszk viselése és a bejáratoknál elhelyezett kézfertőtlenítő használata!!! Figyeljünk a másfél méteres távolság betartására is. Közvetlenül egymás mellett csak az egy háztartásban élők üljenek. Kerüljük a testi érintkezéssel járó üdvözlést!

 

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!