• Tegnap kereszteltük családi istentisztelet keretében Hetényi Tekla Nórát és Hetényi Anna Lizettet, Hetényi Gábor és Lőrincz Ágnes gyermekeit Debrecenből. Keresztszüleik: Lőrincz József, Marozsán Erika, Hetényi Tibor és Pál Judit. Isten áldja meg a gyülekezet legifjabb tagjainak és kedves szeretteiknek az életét!
 • Hétfőn 17.00 órától nőszövetségi gyűlés lesz a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17.00 órakor tartjuk a bibliaórát.
 • Szerdán 10.00 órától Életadó körünk várja a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobába.
 • Szerdán 13.00 órától lesz az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak október havi, keresztyén életgyakorlatot segítő szakmai értekezlete.
 • Pénteken 14.30-tól kátéórára várjuk a konfirmandusokat a gyülekezeti terembe.
 • Jövő vasárnaptól újra tartunk gyermek-istentiszteletet a felnőtt istentisztelettel egyidőben. A részvétel iskolánk tanulói számára a járványhelyzetre tekintettel nem kötelező, de a jelenlétet hittanórán jutalmazzuk. A szüleikkel érkező gyermekeket továbbra is szívesen látjuk a felnőtt-istentiszteleten. A részvételt a szokásos módon igazoljuk.
 • Tíz alkalomból álló felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. Az első találkozást október 20-án, kedden 18.00 órakor tartjuk a Kossuth téri gyülekezeti teremben. A következő alkalmak időpontját a résztvevők igényeihez igazítjuk.
 • A parókia felújítására adakozni lehet a kijáratoknál található célperselyekbe és munkanapokon 8-16 óráig a gazdasági hivatalban. Köszönjük az eddig érkezett adományokat!
 • Gyülekezetünk tagjai és az általunk fenntartott intézmények dolgozói számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések és a gyülekezeti eseményekről szóló híradások a refmateszalka.hu oldalon

Eltemettük:

 • Kovács Erikát 52 évesen a Szokolay Örs utcából,
 • Lakatos Gusztávot 93 évesen a Dózsa György útról.

Isten adjon a gyászló családoknak Szentlelke által vigasztalást. Szeretettel hívjuk őket, hogy kapcsolódjanak be gyülekezetünk élő közösségébe.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!