• Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a parókiafelújítás jó ütemben, terv szerint halad. A tető és az összes külső nyílászáró cseréje megtörtént, az azzal járó kőműves javítási munkák pedig folyamatban vannak, amelyet tavasszal hőszigetelés és festés követ majd. A munkálatokra továbbra is szívesen fogadunk adományokat.
  • Egyházunk gazdasági és szociális hivatala december hónaptól átáll digitális működésre, ezért a gondozási és étkezési térítési díjakat, továbbá az egyházfenntartói járulékot és az adományokat átutalással vagy sárga csekken kérjük befizetni (utóbbi a házi gondozóinktól, az ebédszállítóktól, illetve a gazdasági hivatalból kérhető). A befizetésről szóló bizonylatot a gondozók és az ebédszállítók segítségével eljuttatjuk, vagy e-mailcím megadása esetén elektronikus úton elküldjük. Egyházközségünk bankszámlaszáma: OTP 11744041-20054283 vagy CIB 10700402-68923712-51100005.
  • A járványhelyzet miatt bevezetett hivatali rend szerint személyes hivatali ügyintézésre kizárólag hétfőn 8.00-12.00-ig van lehetőség.
  • A kormányzati intézkedésekkel összhangban gyülekezetünk személyes találkozással járó alkalmai a Zsinat Elnökségi Tanácsának utasítása alapján határozatlan ideig szünetelnek. Ebben az időszakban is igyekszünk a kapcsolattartásra. A vasárnapi istentiszteletek felvétele és a templomi hirdetések elérhetőek honlapunkon (refmateszalka.hu) és Facebook oldalunkon keresztül. Kérünk mindenkit, hogy a jelenlegi helyzetben a személyes találkozások helyett éljen a technika nyújtotta kapcsolattartás lehetőségeivel. Facebook oldalunkon minden nap olvashatunk aktuális igei gondolatokat lelkészeinktől.
  • Házi segítségnyújtó szolgálatunk, iskolánk és gyülekezetünk tagjai számára személyes és telefonos lelkigondozás vagy konzultáció folyamatosan igénybe vehető. A szolgálatot Becseiné Kató Anikó pasztorálpszichológus-lelkész végzi, telefonszáma: +36 30 683 9972.
  • Az idei Kárpát-medencei Imanap jövő vasárnap, december 6-án lesz, amelynek keretében a Kárpátalján élő református testvérekkel ismerkedünk meg, értük és hazánkért imádkozunk. Mivel csak lélekben lehetünk együtt, honlapunkon és Facebook oldalunkon meg fogjuk osztani az imanap – szokásosnál bővebb és színesebb – liturgiáját és információs anyagát. Otthonainkban így adjunk hálát és kérjük együtt Isten gyógyító és növekedést adó áldását!

Eltemettük:

  • Lőrincz Józsefné Jakab Borbálát 78 évesen a Táncsics Mihály utcából.
  • Vincze Szilárdot 41 évesen a Zöldfa útról. Búcsúztatása Szamoskéren volt.
  • Szabó Zoltán Nyírcsaholy, Széchenyi utcai lakost 70 évesen.

Elhunyt:

  • Lőrincz Bertalanné Uzonyi Piroska 83 évesen a Dobó István utcából. Temetése hétfőn 11.30 órakor lesz.
  • Szűcs József 85 éves nyugalmazott tisztabereki lelkipásztor. Temetése csütörtökön 13.00 órától lesz Tisztabereken.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak. Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

 Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkész,
Vígh Tamás és Vígh Eszter segédlelkész