• Tegnap kérték házasságukra Isten áldását templomunkban: Jakab András vásárosnaményi és Gergely Viktória ópályi lakosok. Isten áldja meg közös életüket!
  • Az egyházközség elnöksége úgy döntött, hogy az emberi élet biztonságát és az egészség megőrzését tartja elsődlegesnek, ezért a kormányzati döntés meghosszabbításáig, 2021. január 11-ig szünetelteti a gyülekezet személyes találkozással járó alkalmait. Így az ünnepek alatt is zárva marad a Kossuth téri Református Nagytemplom. Az istentiszteleti alkalmak felvételről lesznek elérhetőek az internetes felületeken a megjelölt időponttól:

December 20. (vasárnap) 10.00: Advent 4. vasárnapi istentisztelet (felvételről)

December 24. (csütörtök) 17.00: Szentesti ünnepi istentisztelet (felvételről)

December 25. (péntek) 10.00: Karácsonyi ünnepi istentisztelet (felvételről)

December 27. (vasárnap) 10.00: Vasárnapi istentisztelet (felvételről)

December 31. (csütörtök) 15.00: Óévbúcsúztató ünnepi istentisztelet rövid éves beszámolóval (felvételről)

Január 1. (péntek) 15.00: Újévköszöntő ünnepi istentisztelet (felvételről)

Január 3. (vasárnap) 10.00: Vasárnapi istentisztelet (felvételről)

  • A további istentiszteleti rendről az egyházközség elnöksége rendelkezik majd az állami és egyházi iránymutatások alapján.
  • Egyházunk gazdasági és szociális hivatala digitális működésre állt át, ezért a gondozási és étkezési térítési díjakat, továbbá az egyházfenntartói járulékot és az adományokat átutalással vagy sárga csekken kérjük befizetni (utóbbi a házi gondozóinktól, az ebédszállítóktól, illetve a gazdasági hivatalból kérhető). A befizetésről szóló bizonylatot a gondozók és az ebédszállítók segítségével eljuttatjuk, vagy e-mailcím megadása esetén elektronikus úton elküldjük. Egyházközségünk bankszámlaszáma: OTP 11744041-20054283 vagy CIB 10700402-68923712-51100005.
  • A járványhelyzet miatt bevezetett rend szerint személyes hivatali ügyintézésre csak hétfőn 8.00-12.00-ig van lehetőség.
  • Házi segítségnyújtó szolgálatunk, iskolánk és gyülekezetünk tagjai számára személyes és telefonos lelkigondozás vagy konzultáció folyamatosan igénybe vehető. A szolgálatot Becseiné Kató Anikó pasztorálpszichológus-lelkész végzi, telefonszáma: +36 30 683 9972.
  • Elkészült a Kálvin János Református Általános Iskola 2021. évi asztali naptára. A naptár illusztrációi a Diákpresbitérium által hirdetett “Legszebb rajzom” pályamunkáiból kerültek válogatásra, melyeket az iskola tanulói készítettek. Ára 1300. Ft, megvételével a Kárpát-medencei Oktatási Alap 2020. évi célkitűzéseit támogatjuk. Szép ajándék lehet karácsonyra szeretteinknek! A naptár megvásárolható a Kossuth téri gazdasági hivatalban hétfőnként 8.00-12.00-ig és az iskola titkárságán munkanapokon 8.00-16.00 óráig.

Eltemettük:

  • Bacskó Józsefné Boros Ilona házi gondozó munkatársunkat 65 évesen a Kalmár utcából.
  • Puskás Ferencet 67 évesen a Kraszna utcából. Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak. 

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkész,
Vígh Tamás és Vígh Eszter segédlelkész