• Magyarország Kormánya döntésével összhangban 2021. február 1-ig a korábbi korlátozások maradnak érvényben a veszélyhelyzet miatt. Az istentiszteleti alkalmak felvételről érhetők el.
  • A további istentiszteleti rendről az egyházközség elnöksége rendelkezik majd az állami és egyházi iránymutatások alapján.
  • Egyházunk gazdasági és szociális hivatala digitális működésre állt át, ezért a gondozási és étkezési térítési díjakat, továbbá az egyházfenntartói járulékot és az adományokat átutalással vagy sárga csekken kérjük befizetni (utóbbi a házi gondozóinktól, az ebédszállítóktól, illetve a gazdasági hivatalból kérhető). A befizetésről szóló bizonylatot a gondozók és az ebédszállítók segítségével eljuttatjuk, vagy e-mailcím megadása esetén elektronikus úton elküldjük. Egyházközségünk bankszámlaszáma: OTP 11744041-20054283 vagy CIB 10700402-68923712-51100005. Akik még nem fizették be a 2020. évi egyházfenntartói járulékot, azok januárban is megtehetik.
  • A járványhelyzet miatt bevezetett rend szerint személyes hivatali ügyintézésre délelőttönként 8.00-12.00-ig van lehetőség.
  • Házi segítségnyújtó szolgálatunk, iskolánk és gyülekezetünk tagjai számára személyes és telefonos lelkigondozás vagy konzultáció folyamatosan igénybe vehető. A szolgálatot Becseiné Kató Anikó pasztorálpszichológus-lelkész végzi, telefonszáma: +36 30 683 9972.
  • Elkészült a Kálvin János Református Általános Iskola 2021. évi asztali naptára. A naptár illusztrációi a Diákpresbitérium által hirdetett “Legszebb rajzom” pályamunkáiból kerültek válogatásra, melyeket az iskola tanulói készítettek. Ára 1300. Ft, megvételével a Kárpát-medencei Oktatási Alap 2020. évi célkitűzéseit támogatjuk. Szép ajándék lehet újévre szeretteinknek! A naptár megvásárolható a Kossuth téri gazdasági hivatalban délelőttönként 8.00-12.00-ig és az iskola titkárságán munkanapokon 8.00-16.00 óráig.

Eltemettük:

  • Dr. Nagy Istvánné Csomay Margitot 100 évesen a Zrínyi közből. Az elhunytban dr. Nagy Enikő MÁV-üzemorvos az édesanyját gyászolja.  Isten adjon vigaszt a gyászoló családnak.

Gyülekezetünk minden tagjának reményteljes és boldog új évet kívánunk!

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkész,
Vígh Tamás és Vígh Eszter segédlelkész