Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

Kategória

Igehirdetések

Vígh Tamás: Az igaz ember a hitből él 2020.10.11.

Lekció: Habakuk 3,2-19 Textus: Habakuk 2,4: Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű, de az igaz ember a hite által él. Kedves Gyülekezet! A mai istentiszteleten a keresztény életünk egyik legnehezebb kérdését tesszük fel. Egy olyan kérdést, amely alapjaiban határozza meg… Bővebben →

Vígh Eszter: Isteni rendezés 2020.10.04.

Lekció: Róm 5, 5-8 „a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: A mi koronánk 2020. 09. 27.

Köszöntés: „Amit Isten megígér, azt meg is tudja tenni!” (Római levél 4, 21) Imádkozzunk! Élet Istene! Dicsérünk Téged, hogy egybegyűjtöttél most is minket – valódi találkozásra! Hálát adunk mindenért, amit kaptunk tőled egész életünkben: az apró és nagy csodákért, a… Bővebben →

Becsei Miklós: Jézus kézen fog és hazavezet 20.08.30.

Lekció: „aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves… Bővebben →

Becsei Miklós: Világok határán 20.08.16.

„Ezután fölment Mózes a Móáb síkságáról a Nebó hegyére, a Piszgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Gyógyulást hoz a jövő? 2020.08.02.

Köszöntés: „Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy! Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt.” (2 Mózes 34,6-7) Imádkozzunk a zsoltáríró Dávid királlyal! „Tarts meg engem, Istenem, mert Hozzád menekültem! Te vagy az én Uram,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Amit Isten egybeszerkesztett…

Köszöntés: „Az Úrtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden!” (Zsoltárok 3,9) Ámen Imádkozzunk Salamon királlyal! „Uram, Izráel Istene! Nincs hozzád hasonló Isten sem fenn az égben, sem lenn a földön! De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Tisztító pünkösdi tűz

„A Lélek törekvése pedig élet és békesség!” (Római levél 8,6) Imádkozzunk Babits Mihállyal! „Jöjj Szentlélek Isten, jöjj, és áraszd ki a mennyekből fényességed sugarát! Jöjj, ki árvák atyja vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát! Jöjj, áldott vigasztalás,… Bővebben →

Becsei Miklós: Mennyei lélegzetvétel karantén után 20.05.17.

Vasárnapi igehirdetés Máté evangéliuma 6. részének 9-15. versei alapján. Jézus mondja: „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a… Bővebben →

© 2020 Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑