Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

Kategória

Igehirdetések

Becseiné Kató Anikó: Agapés angyalok – a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatának 9. évfordulójára 2020.04.01.

Nem is olyan régen még voltak valódi találkozásaink, testközelben lehettünk, megölelhettük egymást, megérinthettük egymást. Bizsergette bőrünket a másik lényéből sugárzó lelkesedés, éreztük a csillagzáporként ránk áradó érdeklődést, elismerést, mély szeretetet, láttuk a másik szemében ragyogó örömöt, vagy a titkolt könnyeket…… Bővebben →

Becsei Miklós: Jézus sem mondja meg 20.03.29.

„Történt az egyik napon, amikor (Jézus) a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, hogy odaléptek a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a… Bővebben →

Becsei Miklós: Otthagytunk mindent 20.03.22.

„Ekkor így szólt Péter: Íme, mi otthagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Kivételezés nélkül! 2020.03.08.

Köszöntés: Jézus mondja: „Megbocsáttattak a te bűneid! Kelj fel, és járj! Kövess engem!” (Máté 9,2.5.9.) Imádkozzunk! Békesség és Harmónia Istene! Te tudod, hogy milyen könnyen túlzásokba esünk, mértéktelenül teszünk jót is, rosszat is; nem számolunk a hosszútávú következményekkel. Másoknak és… Bővebben →

Becsei Miklós: Magától múlik a vihar 20.03.01.

Lekció: „Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke! Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Úgy tesz ez a nép, mintha igaz módon élne, és… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: A képmutatás kártyavára 2020.02.16.

Köszöntés: Jézus mondja: „Boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” (Lukács 7,23) Imádkozzunk a 16. századi énekírókkal! „Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben! Te szent Fiadért légy segítséggel: ne essem kétségbe, mert mindenfelől, látod, Úr Isten, vagyok kísértésben. Az Írás rólad,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Agresszió ellen szenvedély – az ökumenikus imahét nyitóistentisztelete 2020.01.19.

Köszöntés: „Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” (Zsolt 103,8 és 11–12) Lekció:… Bővebben →

Becsei Miklós: A Napba öltözött asszony 20.01.12.

Lekció: „Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona; várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy… Bővebben →

Becsei Miklós: Föld árnya – menny fénye 20.01.01.

Lekció: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: Az üdvösség… Bővebben →

© 2020 Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑