Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

Kategória

Igehirdetések

Becsei Miklós: A szeretet magvetése és megvetése 19.02.03.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Csalódásból küldetés 2019.01.27.

„A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.” (Ézsaiás 42,3) Lekció: Máté 18, 11-13: „Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: A fogadalmak sikere 2019.01.01.

„Csapdába esik az, aki könnyelműen tesz fogadalmat, mert azután már hiába bánkódik.” (Példabeszédek 20,25) Lekció: Lukács 19, 1-9: „Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Harmónia 2018.12.24.

Köszöntés: „Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.  Úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket! Ámen (Efézus 1:3,9,10) Imádkozzunk! Istenünk, Örökkévaló… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Ki a király? 2018.12.16.

Köszöntés: Isten pedig velünk együtt tesz bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékával, amelyet akarata szerint osztott szét. (Zsidókhoz írt levél 2,4) Imádkozzunk! Szabadító Istenünk! Köszönjük neked az adventet, a meglepetések időszakát. Lelkünk vár Rád! S lélekből,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Jótékony krízisek 2018.12.02.

Köszöntés: „Tökéletesen ismerjétek meg az Ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kolossé 1,9-10) Imádkozzunk! Szabadító, Szerető Istenem! Mennyei percekben, s a pokol tornácán… Bővebben →

Becsei Miklós: Hinni újra az égi szeretetben 18.11.25.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Amikor az egyik napon tanított (Jézus), és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Fölegyenesedve a gyászból 2018.11.04.

„Légy erős és bátor! Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz!” (Józsué 1: 9) Lekció: Ruth 1,1-14 (válogatott versek): „Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért… Bővebben →

Becsei Miklós: Reformáció Mórija hegyén 18.10.28.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a… Bővebben →

© 2019 Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑