Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

Kategória

Igehirdetések

Becseiné Kató Anikó: Harmónia 2018.12.24.

Köszöntés: „Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.  Úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket! Ámen (Efézus 1:3,9,10) Imádkozzunk! Istenünk, Örökkévaló… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Ki a király? 2018.12.16.

Köszöntés: Isten pedig velünk együtt tesz bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékával, amelyet akarata szerint osztott szét. (Zsidókhoz írt levél 2,4) Imádkozzunk! Szabadító Istenünk! Köszönjük neked az adventet, a meglepetések időszakát. Lelkünk vár Rád! S lélekből,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Jótékony krízisek 2018.12.02.

Köszöntés: „Tökéletesen ismerjétek meg az Ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében.” (Kolossé 1,9-10) Imádkozzunk! Szabadító, Szerető Istenem! Mennyei percekben, s a pokol tornácán… Bővebben →

Becsei Miklós: Hinni újra az égi szeretetben 18.11.25.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Amikor az egyik napon tanított (Jézus), és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek,… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Fölegyenesedve a gyászból 2018.11.04.

„Légy erős és bátor! Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz!” (Józsué 1: 9) Lekció: Ruth 1,1-14 (válogatott versek): „Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért… Bővebben →

Becsei Miklós: Reformáció Mórija hegyén 18.10.28.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pedig így felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd a… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó: Célravezető fegyelmezés 2018.10.21.

Köszöntés: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és… Bővebben →

Becsei Miklós: Ároni áldás 18.10.07.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged… Bővebben →

Becsei Miklós: Bábel tornya, Nimród népe 18.09.16.

„De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak.” Mal 3, 20 OLVASMÁNY: „Ezek a leszármazottai Nóé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik…Hám fiai: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán… Kús… Bővebben →

© 2019 Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑