Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség

Month

április 2017

Becseiné Kató Anikó:
„Kortalan” csodák
2017.04.30.

Köszöntés: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten… a Názáreti Jézus szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit!” – mondta Péter apostol. (ApCsel 10,34.38) Lekció: Máté 4, 18-22, 8,21-22 és 9, 9-12: „Amikor (Jézus) a Galileai-tenger partján járt, meglátott… Bővebben →

Templomi hirdetések
2017. április 30-án

A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5-től tart próbát az újtelepi közösségi házban. Szerda délután 5-től tartjuk a gyülekezeti bibliaórát. Szerda este 6-tól presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben. A meghívókat az istentisztelet végén osztjuk szét. Csütörtök délelőtt 10-re Életadó… Bővebben →

2017.04.23. Becsei Miklós:
A jézusi szeretet végső győzelme

Lekció: „Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit… Bővebben →

Templomi hirdetések
2017. április 23-án

Péntek este 7 órától a St. Jonathan Rendezvényházban tartottuk a Kálvin János Református Általános Iskola első jótékonysági bálját. Köszönjük a szervezőknek, különösen az iskola dolgozóinak áldozatos munkáját, a résztvevők támogatását, a tombolafelajánlásokat, és az iskolai sportpálya építésére szánt adományokat! Szombat… Bővebben →

2017.04.16. Becsei Miklós:
Az ajtók zárva voltak

ALAPIGE: „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a… Bővebben →

Tavaszi felnőtt konfirmáció

Felnőtt konfirmandusaink a tavaszi csoportban 7-en tettek sikeres vizsgát. Ünnepélyes fogadalomtételükre a húsvét 1. nap délelőtti istentiszteletünkön került sor, közülük hárman ez alkalommal részesültek a keresztség szentségében is. Gyülekezeti közösségünk így a mai napon 57 első úrvacsorázóval gyarapodott – a… Bővebben →

Templomi hirdetések
2017. április 16-án

Mai istentiszteletünkön kereszteltük: Popovics Petrát, Jakab Andrást és Jakab Anitát. Felnőtt konfirmációi fogadalmat tettek: Horváth Alexandra Orsolya, Jakab András, Jakab Anita, Kovács Evelin, Piros Erik, Popovics Petra és Tarsoly Krisztina testvéreink. Húsvéti ünnepi alkalmainkat ma délután 3-tól, illetve holnap délelőtt… Bővebben →

Becseiné Kató Anikó:
Isten „végrendelete”
2017.04.14.

Köszöntés: „Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is… Bővebben →

Ünnepi istentiszteletek rendje, 2017. húsvét

április 11. kedd 18.00 Ünnep-előkészítő esti istentisztelet (templom) április 12. szerda 18.00 Ünnep-előkészítő esti istentisztelet (templom) április 12. szerda 18.00 Felnőtt konfirmandusok vizsgája (gyülekezeti terem) április 13. csütörtök 17.00 Ünnep-előkészítő esti istentisztelet (Nyírcsaholy) április 13. csütörtök 18.00 Ünnep-előkészítő esti istentisztelet (templom)… Bővebben →

© 2021 Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑