• Városunk minden köznevelési intézményében elkezdődik az új tanév. A pedagógusok, hitoktatók, iskolai munkatársak, diákok és szülők életére Isten áldását kérjük!
  • A Kálvin János Református Általános Iskola holnap reggel a 19. tanévét 18 osztállyal, 214 alsós 223 felsős, összesen 437 tanulóval, ebből 46 első osztályossal nyitja meg. Hála Istennek, és az iskolavezetés, pedagógusok, munkatársak és segítők lelkiismeretes előkészítő munkájának, mind a 18 osztály a Nagykárolyi úti iskolaépületben, az építési területtől jól elhatároltan kap helyet. A befejező építési munkálatok hamarosan folytatódnak. A géberjéni tagintézményben 80 tanulóval kezdődik el a 2. egyházi tanév.
  • Kedden 17 órától lesz a gyülekezeti bibliaóra.
  • Csütörtökön 10 órakor Életadó Körünk várja a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és kisgyermekeiket a parókiaudvar játszóterén, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobában.
  • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
  • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
  • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon

Eltemettük:

  • Szabó Józsefné Hirku Máriát 84 évesen a Zöldfa útról. Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak!

EGYHÁZMEGYEI PROGRAMOK SZEPTEMBERBEN:

2019. szeptember 15. – SZÓSZÉKCSERE PROGRAM

2019. szeptember 16. – REGIONÁLIS EVANGELIZÁCIÓ
HELYSZÍN: Kishódos
SZOLGÁL: Bodnár-Enyedi Zsolt lelkipásztor
KEZDÉS: 18:00-tól

2019. szeptember 17. – REGIONÁLIS EVANGELIZÁCIÓ
HELYSZÍN: Uszka
SZOLGÁL: Koós Ervin Ákos lelkipásztor
KEZDÉS: 18:00-tól

2019. szeptember 18. – REGIONÁLIS EVANGELIZÁCIÓ
HELYSZÍN: Fülesd
SZOLGÁL: Szűcsné André Ildikó lelkipásztor
KEZDÉS: 18:00-tól

2019. szeptember 21. – SZATMÁR HATÁROK NÉLKÜL
HELYSZÍN: Nagyecsed

2019. szeptember 23-27. – BEREKFÜRDŐI PIHENŐHÉT

2019. szeptember 28. – EGHÁZMEGYEI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ
HELYSZÍN: Panyola
KEZDÉS: 10.00-től