• A Kálvin János Református Általános Iskola a 19. tanévét 18 osztállyal, 214 alsós 223 felsős, összesen 437 tanulóval, ebből 46 első osztályossal nyitotta meg. Hála Istennek, és az iskolavezetés, pedagógusok, munkatársak és segítők lelkiismeretes előkészítő munkájának, mind a 18 osztály a Nagykárolyi úti iskolaépületben, az építési területtől jól elhatároltan kapott helyet. A befejező építési munkálatok hamarosan folytatódnak. A géberjéni tagintézményben 80 tanulóval kezdődött el a 2. egyházi tanév.
 • Pénteken kérték házasságukra Isten áldását templomunkban Kovács Anita, gyülekezetünk házigondozója, és Molnár Zsolt mátészalkai lakosok. Isten áldja meg közös életüket!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük Tóth Ferenc Miklóst, Tóth Ferenc és Hegedűs Katalin gyermekét a Mátyás király utcából. Keresztszülei: Hegedűs Arnold és Hegedűs Nikolett. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • Hétfőn délután 16.30-tól pedagógus bibliaóra lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel hívjuk az intézmény dolgozóit.
 • Hétfőn délután 17.00-kor nőszövetségi gyűlés lesz a gyülekezeti teremben, amelyre szeretettel várjuk a nőtestvéreket.
 • Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók Közösségének éneklő alkalmát a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17 órától lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Szerdán 18 órától presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyről a presbitérium tagjait külön meghívóval is értesítettük.
 • Csütörtökön 10 órakor Életadó Körünk várja a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és kisgyermekeiket a parókiaudvar játszóterén, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobában.
 • Szeptember 13-án, pénteken lesz a konfirmációi beiratkozás gyülekezetünkben. Délután fél 3-ra a gyülekezeti házba várjuk szeretettel a nyolcadikos fiúkat és lányokat, lehetőleg az egyik szülővel együtt.
 • Az egyházmegyei szószékcsere program keretében jövő vasárnap Kormos Csaba porcsalmai lelkipásztor fogja hirdetni Isten igéjét gyülekezetünkben. Isten áldja meg az egyházmegye lelkipásztorainak vendégszolgálatát a szatmári gyülekezetekben!
 • Az egyházmegyei evangélizációs alkalmak holnaphoz egy hétre, szeptember 16-án kezdődnek. Az egyházmegyei program részleteiről a kiadott hirdetésekben olvashatunk. Szeretettel várják gyülekezetünk tagjait a felsorolt helyszíneken és időpontokban. Vegyünk rész minél nagyobb számban az egyházmegye közös lelki alkalmain!
 • Felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. Az első alkalmat október 15-én, kedden 18 órakor tartjuk a Kossuth téri gyülekezeti teremben (Kossuth tér 1. sz.).
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon

Eltemettük:

 • Bakos Károlyt 71 évesen a Balassi útról. Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak!