• Június 4-én csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás Napján 16.00 órakor a 100 évvel ezelőtti fájdalmas trianoni eseményre 100 másodperces harangzúgással emlékezett a Kárpát-medence magyar reformátussága. Így a mi templomunkban is megszólaltak a harangok, hogy hangot adjanak az elmúlt száz év alatt töretlenül megmaradt hitnek, mindig megújuló szeretetnek és soha el nem múló reménységnek.
 • Pénteken 41 konfirmandusunk tett sikeres vizsgát, akik szombaton ünnepi istentisztelet keretében, családtagjaik jelenlétében tettek fogadalmat és vettek először úrvacsorát. Isten áldja meg az életüket! Az istentiszteletről készült videófelvétel és fotók június 22-től vehetők át a gyülekezet gazdasági hivatalában.
 • Mától a régi rend szerint, vasárnaponként csak 10 órakor tartunk istentiszteletet! Fokozott egymásra figyeléssel, a korábbi védelmi intézkedések betartásával mindenkit arra bátorítunk, hogy ha egészségi állapota engedi, lépjen ki a bezártságból, hogy újra átélhessük a közösségi élet, a valódi találkozások élményeit!
 • Mától gyermek-istentiszteletet is van a megszokott rendben 10 órától a gyülekezeti teremben.
 • Ma 18 órától a Szatmári Egyházmegye esperesi hivatalában tartja rendkívüli gyűlését a presbitérium.
 • Iskolánk igazgatóválasztási folyamatának részeként kedden fél 5-től véleményező nevelőtestületi értekezletre, csütörtökön 18 órától igazgatótanácsi ülésre kerül sor. A fenntartó presbitérium döntése a június 16-án, kedden 18 órakor tartandó presbiteri gyűlésen születik.
 • Szerdán 10-kor ismét várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Egyéb gyülekezeti alkalmaink további intézkedésig még szünetelnek.
 • Csütörtökön 14 órától az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársai számára rendkívüli értekezletet tartunk, amelynek célja a gondozási gyakorlat fejlesztése.
 • A lelkészi hivatalban munkanapokon ismét a régi rend szerint 8.00-16.00 óráig van lehetőség személyes ügyintézésre.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • özv. Lengyel Sándorné Kozma Máriát 82 évesen a Dózsa György utcából,
 • Veress Istvánné Szögyényi Juliannát 71 évesen a Széchenyi utcából,
 • Tóthné Katona Valériát 81 évesen a Fellegvár utcából.

Elhunyt:

 • Vántus Ferencné Sárközi Márta 66 évesen az Alkotmány útról. Temetése hétfőn 13 órakor lesz.
 • Szakszon Sándorné Gaál Izabella, az egykori Hősök Iskolájának nyugalmazott tanítónője 76 évesen a Zrínyi utcából. Temetése szerdán 13 órakor lesz.

Emlékharang fog szólni:

 • ma délelőtt 11 órakor néhai Kósa Sándor férfitestvérünk halálának első évfordulóján. Elveszített szerettükre fájó szívvel és bizakodó hittel emlékeznek: szerető felesége és gyermekei családjaikkal együtt!

Isten adjon vigaszt a gyászoló és emlékező családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Szeretettel köszöntjük a gyülekezetben Szemánné Kozma Krisztina géberjéni lelkipásztort és kedves férjét. Hálás szívvel köszönjük az igehirdetés szolgálatát. A mai napon a két gyülekezet között szószékcsere programra kerül sor.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!