• Magyarország Kormánya döntésével összhangban 2021. február 1-ig a korábbi korlátozások maradnak érvényben a veszélyhelyzet miatt. Az istentiszteleti alkalmak felvételről érhetők el.
  • A további istentiszteleti rendről az egyházközség elnöksége rendelkezik majd az állami és egyházi iránymutatások alapján. Várhatóan február első vasárnapján nyitjuk meg templomunkat a személyes jelenléttel tartott istentiszteletre.
  • Amennyiben a kormányzati intézkedések lehetővé teszik, február 2-án, kedden 13 órakor tartjuk az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak január havi, keresztyén életgyakorlatot segítő szakmai értekezletét.
  • A gondozási és étkezési térítési díjakat, továbbá az egyházfenntartói járulékot és az adományokat átutalással vagy sárga csekken kérjük befizetni (utóbbi a házi gondozóinktól, az ebédszállítóktól, illetve a gazdasági hivatalból kérhető). A befizetésről szóló bizonylatot a gondozók és az ebédszállítók segítségével eljuttatjuk, vagy e-mailcím megadása esetén elektronikus úton elküldjük. Egyházközségünk bankszámlaszáma: OTP 11744041-20054283 vagy CIB 10700402-68923712-51100005.
  • Akik még nem fizették be a 2020. évi egyházfenntartói járulékot, azok januárban is megtehetik.
  • Személyes hivatali ügyintézésre 8.00-16.00-ig van lehetőség.
  • Házi segítségnyújtó szolgálatunk, iskolánk és gyülekezetünk tagjai számára személyes és telefonos lelkigondozás vagy konzultáció folyamatosan igénybe vehető. A szolgálatot Becseiné Kató Anikó pasztorálpszichológus-lelkész végzi, telefonszáma: +36 30 683 9972.
  • A parókiafelújítás a nyáron belső festéssel és külső hőszigeteléssel folytatódik. Erre a célra adakozni az előbb említett módon, illetve már személyesen, a gazdasági hivatalban is lehetséges.

Elhunyt:

  • Lőrincz Bertalan 60 évesen a Dobó utcából. Temetése szerdán fél 2-kor lesz. Isten adjon vigaszt gyászoló szeretteinek!

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkész,
Vígh Tamás és Vígh Eszter segédlelkész