• A Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata szerint a koronavírus-járvány miatt szüneteltetni kell minden személyes találkozással járó alkalmat. Templomunk az ünnepek alatt is zárva marad, az istentiszteleteket felvételről hallgathatjuk meg. A továbbiakról a Zsinat Elnökségi Tanácsa fog dönteni a kormányzati intézkedéseknek megfelelően.
  • A nyolcadikosok konfirmációi felkészítése továbbra is digitális oktatás keretében történik.
  • Hivatali ügyintézésre 8.00-16.00-ig van lehetőség a gazdasági hivatalban. Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk segítségét igénylők egyszerűsített eljárással kerülnek gondozásba (érdeklődni: +36 30 698 6007).
  • Telefonos lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető gyülekezetünk tagjai számára, munkatársainknak pedig telefonon vagy emailen történő konzultációt biztosítunk (+36 30 683 9972, ald.ani1117@gmail.com).
  • Igehirdetéseink elérhetők honlapunkon, a refmateszalka.hu weboldalon, illetve egyházközségünk Facebook oldalán.
  • Iskolánk eseményeiről, a tehetséges gyermekek verseny-eredményeiről, valamint a jövő tanévre vonatkozó lehetőségekről – többek között az újonnan induló humán és reál speciális tantervű osztályról – a refkalvin.hu oldalon tájékozódhatnak.
  • Az iskolánkba való jelentkezésről március 31-ig lehet szándék-nyilatkozatot tenni, az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthető az iskola honlapjáról (refkalvin.hu). A beiratkozás április 15-én és 16-án lesz.
  • parókiafelújítás nyáron belső festéssel és külső hőszigeteléssel folytatódik, amelyre adományokat szeretettel fogadunk.

Eltemettük:

  • Tóth Sándorné Móricz Juliannát 68 évesen a Széchenyi utcából.
  • özv. Papp Károlyné Mohácsy Ilonát 91 évesen a Munkácsi utcából. Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkész,
Vígh Tamás és Vígh Eszter segédlelkész