• Csütörtökön délután közösségépítő presbiteri piknik volt a parókiaudvaron. A szalonnasütéssel egybekötött alkalmon a presbitérium megtekintette a külső-belső parókiafelújítási munkák eredményét. A nyaralás miatt távolmaradóknak egy külön alkalmat szervezünk majd.
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: András Ádámot, András Szabolcs és Helmeczi Krisztina 3. gyermekét a Móricz Zsigmond utcából. Keresztszülei: András Szilárd és Sauer Helga. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és kedves szeretteinek az életét!
 • Hétfőn 17 órától keresztyén költészeti délutánt tartunk a templomban, ahol mindenki felolvashat egy-két számára kedves verset, s megoszthatja az azzal kapcsolatos élményeit és gondolatait. Az ismert szerzők költeményei mellett saját verssel is készülhetünk!
 • A közös bibliatanulmányozásra vágyó gyülekezeti tagjainknak tartott interaktív bibliaóránk keddenként 18 órakor kezdődik, szintén a templomban.
 • Életadó Körünk szerdán 10 órakor várja a kismamákat gyermekeikkel együtt a parókiaudvar játszóterén és a játszószobában.
 • Csütörtökön 20 órakor folytatódik a színvonalas művészeti élményt és kellemes felüdülést nyújtó Udvarias Esték rendezvénysorozat a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház belső udvarán. Kapcsolódjunk vissza városunk pezsgő kulturális életébe is!
 • A pénteken 17 órától tartott ifjúsági órán a szemléletformáló beszélgetések mellett a fiatalok életkérdéseit feldolgozó játékokkal és közös kirándulásokkal várjuk a konfirmáltakat. Továbbítsuk ezt a lehetőséget ifjú családtagjaink és ismerőseink felé!
 • Nőszövetségünk szeretettel várja lelkigondozói közösségébe a változással küzdő nőtestvéreket augusztus 9-én, hétfőn 17 órától a filagóriában.
 • A Dalos Magyar Hitvallók legközelebbi alkalma augusztus 9-én, hétfőn 18 órától lesz a templomban, amelyen a kórus szívesen lát olyan új tagokat, akik szabadidejükben énekelni vágynak (előképzettség nem szükséges).
 • Szerető együttérzéssel hívjuk gyászt hordozó testvéreinket a Gyászolók Körébe, amelynek soron következő alkalma augusztus 11-én, szerdán 17 órakor kezdődik a filagóriában. Hisszük, hogy könnyebbül a teher, ha közösen hordozzuk, s a hasonló helyzetben lévő társak közösségében könnyebb megtalálni a továbblépés útjait is.
 • A házi segítségnyújtó szolgálatunk gondozásában lévő Szépkorúaknak a gyülekezeti tagjainkkal való, áhítattal, kiskoncerttel és szeretetvendégséggel egybekötött találkozóját az idősek kérésére egy koraőszi időpontban fogjuk megtartani.
 • Gyülekezeti Színjátszó Kört indítunk szeptembertől kétheti rendszerességgel, szerda délutánonként 17 órától, korhatár nélkül. Alkalmanként egy-egy bibliai történetet dolgozunk fel; a szereplők bőrébe bújva, a történetet eljátszva fejtegetjük a benne rejlő szent titkokat, isteni üzeneteket.
 • Szeptembertől újraindítjuk a Páros Kört is, a már ismert jelmondat fényében: „Ami jó az lehet még jobb!” A keresztény szemléletű párkapcsolatfejlesztésre szeretettel várjuk majd a házaspárokat, élettársi kapcsolatban élőket és a házasulandókat is. Az alkalom idejére gyermekmegőrzést biztosítani fogunk!

Csatlakozzunk baráti közösségeinkbe és vegyünk részt rendezvényeinken, amíg tehetjük!

 • Gazdasági hivatalunk hétköznapokon 8-16 óráig tart nyitva.
 • Szeretettel ajánljuk magas színvonalú ápolást és gondozást biztosító Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat azoknak, akiknek segítségre van szükségük az önálló életvitelük saját otthonukban való fenntartásához. (Információ: Bohán Imréné: 06 44 311-022, +36 30 698 6007).
 • Lelkigondozás és szakmai konzultáció folyamatosan igénybe vehető gyülekezeti tagjaink és munkatársaink számára előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Igehirdetéseink elérhetők refmateszalka.hu weboldalon, és egyházközségünk Facebook oldalán. A templomi hirdetéseket nyomtatott formában megkapjuk az istentisztelet végén.

Eltemettük:

 • Nagy Katalint 69 évesen a Balassi utcából,
 • Nagy Pálné Baracsi Ilonát 73 évesen a Seregély utcából.

Isten adjon vigasztalást a gyászoló családtagoknak Szentlelke és a mi szeretünk által!

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkészek