• Mai istentiszteletünkön kereszteltük – Czifra Bencét, Czifra Tibor és Czifráné Sütő Valéria gyermekét az Arany János közből. Keresztszülei: Czifra József, Czifráné Pekola Andrea, Szászi Szabolcs Gyula és Sütő Anikó. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk gondozó munkatársainak szakmai és személyiségfejlesztő értekezlete kedden 13 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Ezek a havi rendszerességgel tartott csoportfoglalkozások nagyban hozzájárulnak az általuk nyújtott gondozás magas minőségéhez és keresztyén szellemiségéhez. A szolgáltatás igénybevételéhez érdeklődni lehet: +36 30 698 6007 (Bohán Imréné).
 • A nagyhétre tekintettel a keddi interaktív bibliaóra
 • A keresztyén gyermeknevelést elősegítő Életadó Kör szerdán 10 órakor kezdődik az édesanyáknak és kisgyermekeiknek a parókiaudvar játszóterén vagy a játszószobában.
 • Szerdán délután kerül sor az egyházmegyei reformációi ünnepségre, amelynek részleteit a hirdetések hátoldalán olvashatjuk.
 • Ünnepelőkészítő nagyheti istentiszteleteinket csütörtökön és pénteken 17 órakor tartjuk a templomban. Nyírcsaholyban pénteken 18 órától lesz az ünnepváró nagyheti alkalom.
 • Pénteken az őszi szünetre tekintettel konfirmációi óra nem lesz.
 • Október 31-én, vasárnap 10 órakor tartjuk az úrvacsorával egybekötött reformációi és újbori hálaadást. Az ünnepi istentiszteleten a Kálvin János Református Általános Iskola Színjátszóköre a „Mindenütt Jelenvaló” című színdarabot adja elő. Az istentiszteletet követően koszorút helyezünk el Károli Gáspár bibliafordító szobránál a templomkertben.
 • Vasárnaponként 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben, ahová szeretettel várjuk a gyermekeket.
 • A Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmainak időpontja megváltozik. A közösség november első hetétől kezdve kéthetente keddenként 18 órakor (a bibliaóra után) találkozik majd a gyülekezeti teremben.
 • Kékkereszt csoportot indítunk novembertől olyan testvéreknek, akik önként szakítottak káros szenvedélyükkel, és rendszeresen találkoznának hasonlóan elszánt társakkal, hogy hosszútávon tiszták maradhassanak. Ez a szenvedélybeteg utógondozó csoport november 8-ától minden hétfőn 18 órakor találkozik majd a gyülekezeti teremben.
 • Szeretettel hívjuk minden érdeklődő nőtestvérünket a Tiszántúli KerületiNőszövetség Őszi Konferenciájára, amely  november 11-14-ig kerül megrendezésre Berekfürdőn.  A változatos programokat kínáló rendezvény teljes ellátást tartalmazó részvételi díja 22 800 Ft. Jelentkezni november 5-ig lehet a Kossuth téri gazdasági hivatalban – személyesen vagy telefonon (06 44 311-022).
 • Gazdasági hivatalunk és szociális irodánk hétköznapokon 8-tól 16 óráig tart nyitva.
 • Lelkigondozás és szakmai konzultáció folyamatosan igénybe vehető gyülekezeti tagjaink és munkatársaink számára (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Igehirdetéseink és templomi hirdetéseink elérhetők refmateszalka.hu weboldalon, és a Kossuth téri Református Egyházközség Facebook oldalán.

Eltemettük:

 • Szabó Zoltán Károlyné Nagy Gyöngyi Katalint 53 évesen a Munkácsy utcából.

Elhunyt:

 • Buzsik Péterné Katona Ilona 73 évesen Kocsord, Árpád utcából. Temetése hétfőn 13.30-kor lesz Kocsordon. Az elhunytban Szalacsi Zsófia, gyülekezetünk kántora a nagynénjét gyászolja.
 • Kiss József 44 évesen a Korona térről. Temetése kedden 11 órakor lesz. Isten adjon vigaszt az elhunytak szeretteinek Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkészek