• Szerda délután került sor az egyházmegyei szervezésű központi reformációi ünnepségre, amelyen gyülekezetünk tagjai is részt vettek.
 • Ünnepi istentiszteletünk kezdetén a Kálvin János Református Általános Iskola Színjátszóköre a „Mindenütt Jelenvaló” című színdarabot adta elő. Köszönjük szépen a szolgálatukat!
 • Mai istentiszteletünk perselypénzét a Zsinat Elnökségének döntése alapján a Kisvárdai Református Egyházközség Tátra utcai templomépítésének a befejezésére ajánljuk fel. Így helyezzük el hálaáldozatunkat a perselybe.
 • A fenntartó egyházközség támogatásával elkészült a Kálvin János Általános Iskola új, 199 méter hosszú kerítése, amelyet az intézmény tanulóifjúsága a reformációi csendesnap keretében avatott fel. Gyülekezetünk vezető lelkésze Isten igéjével kért áldást az iskola életére: „Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 5Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre.” (Zsoltárok könyve 100, 4-5)
 • Az interaktív gyülekezeti bibliaórát kedden 17 órakor
 • A Dalos Magyar Hitvallók közösségének éneklő alkalma kedden 18 órakor
 • A keresztyén gyermeknevelést elősegítő Életadó Kör szerdán 10 órakor kezdődik az édesanyáknak és kisgyermekeiknek a parókiaudvar játszóterén és a játszószobában.
 • A Gyászolók Köre szerdán 17 órakor találkozik. A veszteség feldolgozását és a tovább lépést elősegítő csoportbeszélgetésre és imaközösségre szeretettel várjuk gyászoló testvéreinket!
 • Pénteken 14.30-ra kátéórára hívjuk a konfirmandusokat.
 • A pénteken 18 órakor kezdődő ifjúsági óra nyitva áll a keresztyén baráti körbe tartozni vágyó fiatalok előtt – 12 éves kortól.
 • Vasárnaponként 10 órától a felnőtt istentisztelettel egyidőben gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolás korú gyermekeknek a gyülekezeti teremben.
 • Kékkereszt csoportot indítunk novembertől olyan testvéreknek, akik önként szakítottak káros szenvedélyükkel, és rendszeresen találkoznának hasonlóan elszánt társakkal, hogy hosszútávon tiszták maradhassanak. Ez a szenvedélybeteg utógondozó csoport november 8-ától minden hétfőn 18 órakor találkozik majd a gyülekezeti teremben.
 • November 10-én, szerdán 18 órától presbiteri gyűlést tartunk, amelyről presbitereinket külön meghívóval is értesítjük.
 • Szeretettel hívjuk minden érdeklődő nőtestvérünket a Tiszántúli KerületiNőszövetség Őszi Konferenciájára, amely  november 11-14-ig kerül megrendezésre Berekfürdőn.  A változatos programokat kínáló rendezvény teljes ellátást tartalmazó részvételi díja 22 800 Ft. Jelentkezni november 5-ig lehet a Kossuth téri gazdasági hivatalban.
 • Gazdasági hivatalunk és szociális irodánk hétköznapokon 8-tól 16 óráig tart nyitva.
 • Lelkigondozás és szakmai konzultáció folyamatosan igénybe vehető gyülekezeti tagjaink és munkatársaink számára (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunktól gondozás igényelhető személyesen vagy telefonon: (06 44 311-022 vagy +36 30 698 6007).
 • Igehirdetéseink és templomi hirdetéseink elérhetők refmateszalka.hu weboldalon, és a Kossuth téri Református Egyházközség Facebook oldalán.

Eltemettük:

 • Buzsik Péterné Katona Ilonát 73 évesen Kocsord, Árpád utcából. Az elhunytban Szalacsi Zsófia, gyülekezetünk kántora a nagynénjét gyászolja.
 • Kiss Józsefet 44 évesen a Korona térről.
 • Orosz Józsefet 70 évesen a Bencsi közből.

Elhunyt:

 • Kun Béla, a Zöldért és a Szalka Trade Kft. egykori dolgozója 55 évesen a Seregély utcából. Temetése kedden 11 órakor lesz.
 • Pótor József, gyülekezetünk tiszteletbeli presbitere 70 évesen a Kölcsey utcából. Temetése kedden 13 órakor lesz.
 • Szabóné Nagy Adél gyülekezetünk hűséges tagja, rendezvényeink rendszeres résztvevője 69 évesen a Városház közből. Temetése november 9-én kedden 13 órakor lesz.

Isten adjon vigaszt az elhunytak szeretteinek Szentlelke és a mi szeretetünk által!

A reformációi emléknapján, az őszi hálaadás és elhunyt szeretteinkre emlékezés jegyében megterítettük az Úrasztalát. A Jézus Krisztussal és egymással való közösségre a gyülekezet minden tagját szeretettel hívjuk!

Az istentiszteletet követően koszorút helyezünk el Károli Gáspár bibliafordító szobránál a templomkertben.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkészek